گزارش تصویری افتتاحیه نمایشگاه استاد سلطانی در نگارخانه طرح شیراز با حضور استاد ملک زاده و عبدالرضایی