فراخوان همايش ونمايشگاه خوشنويسي

 فراخوان همايش ونمايشگاه خوشنويسي


انجمن خوشنويسان استان البرز در نظر دارد مصادف با بيست و هشتمين سالگرد تاسيس شعبه رسمي ومستقل انجمن خوشنويسان کرج ، همايش و نمايشگاهی از آثار ارزشمند اساتيد گرامی و اعضاء محترم ممتاز و فوق ممتاز برگزار نمايد . واجدين شرايط می توانند حداکثر دو اثر تا مورخ 1396/8/7به دفتر مرکزی واقع در "ميدان توحيد، بلوار بلال، روبروی شهرداری، فرهنگسرای خط و تذهيب، تلفن: 32201020، 32201030" از ساعت 9/30 لغايت 18/30 تحويل و رسيد دريافت نمايند . موضوع "آزاد" با حفظ ارزش های دينی، اجتماعی و سياسی است. آثار بايد دارای پاسپارتو و قاب باشند. با آرزوي موفقيت وتندرستي براي همه عزيزان .