گزارش مجمع عمومی و بدوی شعبه کرج انجمن خوشنویسان ایران

لطفا برای مشاهده اینفوگرافیک منتظر بمانید….