استاد علی مهری

انجمن خوشنویسان کرج

انجمن خوشنویسان کرج در شهریور سال 1362 توسط استاد غلامرضا خلج تأسیس شد، از دهم آبان 1368 رسمأ با تأسیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح گردید. تاکنون بیش از 30 هزار نفر از مردم شهر کرج از این انجمن تعلیم خوشنویسی یافته که حدود 500 نفر به درجه ممتاز و 100نفر به درجه فوق ممتاز و 20نفر به درجه استادی نایل گشته اند.
این انجمن ، اولین شعبه 350 گانه انجمن خوشنویسان ایران می باشد که برای اولین بار در سال 1368 آموزش خط تحریری را بنیان نهاد و هزاران نفرتاکنون مورد آموزش قرار گرفته اند.
این انجمن در اغلب نمایشگاههای گروهی و جشنواره ها و همایشهای داخل و خارج از کشور شرکت نموده و بسیاری از هنرمندان این شعبه در نمایشگاهها و جشنواره های بزرگ داخل و خارج از کشور حائز رتبه گردیده اند. ادامه مطلب

 چرا انجمن خوشنویسان کرج ؟

اساتید مجرب و با سابقه

انجمن خوشنویسان ایران شعبه کرج ، در اعداد بزرگترین و موفق ترین شعب 350 گانه انجمن خوشنویسان ایران محسوب می گردد.

ساعات متنوع آموزش

انعطاف پذیری ساعات آموزش ، امکان حضور اقشار مختلف مردم، شاغلین، دانش آموزان و دانشجویان را در کلاس ها فراهم کرده است.

آموزشهای جامع

آموزش خطوط نستعلیق و شکسته نستعلیق و خط تحریری (خط خودکاری) و عربی (نسخ و ثلث) و لاتین و تذهیب و نگارگری

سابقه درخشان

30 هزار آموزش دیده ، که حدود 500 نفر به درجه ممتاز و 100نفر به درجه فوق ممتاز و 20 نفر به درجه استادی نایل گشته اند.

40 سال سابقه

انجمن در سال 1362 توسط استاد غلامرضا خلج تأسیس شده و از دهم آبان 1368 رسمأ با تأسیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فعال است.

ارائه گواهینامه معتبر

ارائه گواهینامه معتبر به کلیه افرادی که با موفقیت ، آموزش های خوشنویسی را پشت سر بگذارند .