نوشته‌ها

اطلاعیه انجمن خوشنویسان کرج

اطلاعيه صدور کارت امتحانات میاندوره ای-بهمن 1398 “خط قلم”

/
انجمن خوشنويسان کرج  با همكاري اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي « اطلاعي…
اطلاعیه انجمن خوشنویسان کرج

اطلاعيه صدور کارت امتحانات میاندوره ای-بهمن 98 “خط تحریری”

/
انجمن خوشنويسان کرج با همكاري اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي « اطلاع…